Medlemmar i Sweden Chapter

Beteckningarna efter medlemmarnas namn är förkortningar av medlemsklassificeringen plus årtalet som medlemmen officiellt invaldes i klubben (FI’18 = Fellow International, invald 2018).