Foto: Andreas Trepte.

Per Alström FI’18 är professor i ekologi och genetik vid Uppsala universitet och har i sin forskning kartlagt hela sju nya fågelarter. Hans specialitet är fåglar i Asien och han har genomfört många forskningsresor till svårtillgängliga områden i Asien. I den här filmen visar Per att du inte behöver åka jorden runt för att få se vackra fåglar, utan det finns en hel värld att upptäcka på din egen bakgård. Följ med när Per spanar efter Kungsfiskaren.