Åre Summer Excursion 2018

Åre Summer Excursion 2018

On August 10-12, I was honored to host a group of 14 Sweden Chapter members and friends in my current home village – Åre – the Adventure Capital of Sweden. The occasion was our annual excursion that usually takes place over a weekend. Åre is located in the heart of...
Richard Lundgren föreläser om Mars makalös

Richard Lundgren föreläser om Mars makalös

Richard Lundgren FI’12, medlem i Sweden Chapter, föreläser den 10 november på högkvarteret i New York under klubbens årliga event “Sea Stories” – en dag tillägnad undervattensutforskning och bevarande. Richard kommer att berätta om fyndet och...