Carsten Borchgrevink (1864–1934) var en norsk polarfarare som utvandrade till Australien och år 1894 mönstrade på som matros på sälfångstfartyget “Antarctic”. De ankrade utanför Kap Adare på Viktorias land på Antarktis och gick iland med en roddbåt. Borchgrevink hävdade att han hade hoppat i vattnet och landstigit först och efter hemkomsten lyckades han få väldigt mycket uppmärksamhet för att ha varit den första människa att landstiga på Antarktis. Detta ledde till att han 1898 lyckades få finansiering till en egen expedition som hade som mål att bli den första att övervintra på Antarktis landmassa. Expeditionen präglades av konflikter och trots Borchgrevinks pionjärinsats kom han att i efterhand komma i skymundan av andra mer framgånsgrika polarfarare.

Nu finns en spännande norsk dokumentärfilm i fyra delar på UR Play, som skildrar hela expeditionen. Den är mycket välgjord och intressant. Rekommenderas för alla med ett intresse för polarutforskningens historia.

Du hittar den här: https://urplay.se/program/208510-den-bortglomde-polarhjalten-forst-pa-antarktis