Lars Jonsson är född i Stockholm 1952, konstnär, författare och ornitolog. Hans konstnärskap präglas av passionen för fåglar och deras miljöer, ett intresse som följt honom sedan tidig barndom. Han var bara femton år när han ställde ut på Naturhistoriska Riksmuseet och han nådde internationellt erkännande för sina fälthandböcker om fåglar redan i mitten av 70-talet. Sedan dess har han regelbundet visat sin konst på gallerier och museer i Sverige, Amerika och i flera länder i Europa. Han har givit ut 12 böcker under eget namn.

År 2002 blev han hedersdoktor vid historisk-filosofiska fakulteten vid Uppsala universitet. Både som fälthandboksförfattare och konstnärlig uttolkare av fåglar och natur har han en särställning i Sverige och internationellt. Han bor på södra Gotland där han hämtar sin inspiration från stränderna och det öppna kulturlandskapets rika fågelliv.

Lars Jonsson arbetar främst i fält där han målar direkt efter de synintryck som han får genom att se genom tubkikaren. De flesta akvareller är målade plein air och även flera av oljemålningarna. I ateljén utgår han från de många skissböckerna i vilken han samlat tusentals studier och skisser av fåglar, landskap, olika ljuseffekter och kompositionsskisser.