Rebeca utforskar gränsområden där naturens allra minsta storleksskalor gäller — hon är en fysiker som genom hög-energi-experiment studerar materiens minsta och grundläggande beståndsdelar. Hon har varit verksam vid fysikexperiment på CERN-laboratoriet sedan 2006. Hennes avhandling om sökandet efter Higgs-bosonen bidrog direkt till upptäckten av denna viktiga partikel, som förklarar hur massa uppstår. Hon har även studerat kvarkar, de minsta komponenterna av materia som vi känner till. 2013 upptäckte hon en produktionsprocess för topp-kvarkar som aldrig tidigare hade skådats – den första av dylika processer som observerats på CERN. Sedan 2018 bedriver Rebeca sin forskning vid Uppsala Universitet, med frekventa vistelser på experimentanläggningen vid CERN och andra laboratorier. Parallellt med detta har Rebeca ett fotografiintresse och hon har framförallt fått uppmärksamhet för sin blogg med bilder på stolar i avlägsna och bortglömda delar av CERN-laboratoriet.